Ученици од СЕПУГС дел од натпреварите организирани од Младинската асоцијација

Ученици од СЕПУГС Васил Антевски дел од натпреварите организирани од Младинската асоцијација на средни стручни училишта на Македонија


ЛИНК ДО СЛИКИ ВО ВРСКА СО ОВАА НОВОСТ