Ученикот на генерација од СЕПУГС Васил Антевски ‪Дрен Лазе Ѓорѓиев‬

Ученикот на генерација од СЕПУГС Васил Антевски ‪Дрен‬ Лазе Ѓорѓиев на средба со градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски како дел од манифестацијата "Средба меѓу првиот и најдобрите"


ЛИНК ДО СЛИКИ ВО ВРСКА СО ОВАА НОВОСТ