Реконструкција на прозорци

Во пресрет на новата учебна година започна реконструкција на прозорците во СЕПУГС Васил Антевски Дрен


СЛИКИ ОД РЕКОНСТРУКЦИЈАТА ВО УЧИЛИШТЕТО