Патронен празник на нашето училиште

Одбележување на патрониот празник на нашето училиште