Презентација на условите и можностите за студирање кои ги нуди Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“

Презентација на условите и можностите за студирање кои ги нуди Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ пред матурантите од СЕПУГС Васил Антевски


ЛИНК ДО СЛИКИ ВО ВРСКА СО ОВАА НОВОСТ