Предмети во втора година

Предмет Број на часови неделно
Македонски јазик и литература 3
Англиски јазик 3
Германски/Француски јазик 2
Математика 3
Сметководство 4
Информатика 2
Историја на Македонија 2
Основи на право 2
Основи на бизнис 2
Деловно работење 4
Практична настава 4
Спорт и спортски активности 2

Пронајди не: