Предмети во втора година

Предмет Број на часови неделно
Македонски јазик и литература 3
Англиски јазик 3
Германски/Француски јазик 2
Математика 3
Информатика 2
Историја на Македонија 2
Основи на правото 2
Основи на бизнисот 2
Основи на јавно право 4
Канцелариско работење 3
Практична настава 3
Спорт и спортски активности 2

Пронајди не: