Уписи

Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Второ пријавување 2021/2022 - Економски техничар
Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Второ пријавување 2021/2022 - Правен техничар
Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Прво пријавување 2021/2022 - Економски техничар
Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Прво пријавување 2021/2022 - Правен техничар
Конкурс за запишување ученици во прва година во учебната 2021/2022 година
Пријава за упис за ученции од Втора, Трета и Четврта година
Распоред на ученици во прва година по класови - Економски техничар
Распоред на ученици во прва година по класови - Правен техничар
Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Трето пријавување 2020/2021 - Економски техничар
Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Трето пријавување 2020/2021 - Правен техничар
Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Второ пријавување 2020/2021 - Економски техничар
Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Второ пријавување 2020/2021 - Правен техничар
Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Прво пријавување 2020/2021 - Економски техничар
Ранг листа на примени и одбиени кандидати во првиот уписен рок Прво пријавување 2020/2021 - Правен техничар
Протокол за запишување на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година

Пронајди не:

>