Односи со јавноста

РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСОТ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА – ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ

Билингвална економски техничар правен техничар

РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСОТ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА – ПРВО ПРИЈАВУВАЊЕ

техничар за е-трговија и дигитален маркетинг економски техничар правен техничар правен техничар / македонско – француска билингвална паралелка

Интерен оглас за запишување на редовни ученици во I (прва) година за учебната 2024-2025 година

Врз основа на член 42 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија”број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,

30 години воспоставени билатерални односи помеѓу Република С. Македонија и Република Шпанија: Најдобрите три лога на учениците од нашето училиште беа наградени

Во чест на одбележување на 30 години воспоставени билатерални односи помеѓу Република С. Македонија и Република Шпанија најдобрите три лога на учениците од нашето училиште беа наградени од страна на

Aктивност: Имам став

На ден 27.03.2024 година, учениците од нашето училиште ,,Васил Антевски – Дрен” , под менторство на предметните професорки Снежана Бриндевска, Лилјана Поповска и Радмила Куцуловска, уште еднаш го искажаа својот