Односи со јавноста

СЕПУГС “Васил Антевски – Дрен” им посака добредојде на своите ученици со настан во кој учествуваа наши поранешни, сегашни и идни ученици.

ВАШИОТ СОН Е НАШ ПРЕДИЗВИК СЕПУГС “Васил Антевски – Дрен” им посака добредојде на своите ученици со настан во кој учествуваа наши поранешни, сегашни и идни ученици. Јована Петровска –претставник

Класни раководители и класови во прва година за учебната 2022/23 година

Превземете ги документите за класни раководители и класови во прва година за учебната 2022/23 година: Класни раководители за учебната 2022/23 година Класови во прва година за учебната 2022/23 година

СООПШТЕНИЕ: Прв наставен ден од учебната 2022/23 година

На 01.09.2022г. – четврток – прв наставен ден од учебната 2022/23 година, наставата ќе се одвива по следниот распоред: ПРВА година…………………………………………….9:00 часот НАПОМЕНА: Учениците од ПРВА година да понесат со

ИМАТЕ САМО УШТЕ ЕДНА МОЖНОСТ ДА СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД НАШАТА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА, А СО ТОА И ДЕЛ ОД ИДНАТА ЕКОНОМСКА И ПРАВНА ЕЛИТА!

ИМАТЕ САМО УШТЕ ЕДНА МОЖНОСТ ДА СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД НАШАТА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА, А СО ТОА И ДЕЛ ОД ИДНАТА ЕКОНОМСКА И ПРАВНА ЕЛИТА! ТРЕТОТО ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ е на 28.06.2022, а

Термини за комисии за поправни и вонредни испити во Јунска испитна сесија

ТЕРМИНИ и КОМИСИИ за ВОНРЕДНИ ИСПИТИ во ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА – 22.06.2022 – 29.06.2022 год. ТЕРМИНИ и КОМИСИИ за ПОПРАВНИ и КЛАСНИ ИСПИТИ во ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА – 22.06.2022 – 29.06.2022