19. Мај (четврток) – Последен наставен ден;

20. Мај (петок):

    1. 1030 ч. – каб.17КЛАСНИ СОВЕТИ со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО на СИТЕ ПРОФЕСОРИ ШТО ПРЕДАВААТ во IV година
    2. 1230 ч.НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ – физичко присуство и Teams
    3. 1800ч.СООПШТУВАЊЕ на УСПЕХОТ на учениците и родителите – Teams

23. и 25. Мај (понеделник и среда)ПРИЈАВУВАЊЕ на ПОПРАВНИ ИСПИТИ и ИСПИТ НА ГОДИНАТА и ПОДНЕСУВАЊЕ на ПРИГОВОРИ (ако има);

23. – 27. Мај (понеделник-петок) КОНСУЛТАТИВНА и ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА за УЧЕНИЦИТЕ УПАТЕНИ НА ПОПРАВЕН ИСПИТ или ИСПИТ НА ГОДИНАТА;

30. и 31. Мај (понеделник и вторник) – ПОЛАГАЊЕ на ИСПИТИ;

1. Јуни (среда) – 1230 ч. – НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ по одржаната испитна сесија;

4. Јуни (сабота)10 часотПОЛАГАЊЕ на екстерен ипит по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК од ДРЖАВНАТА МАТУРА;

13. Јуни – 10 часотПОЛАГАЊЕ на екстерен ипит по АНГЛИСКИ (СТРАНСКИ) ЈАЗИК / МАТЕМАТИКА од ДРЖАВНАТА МАТУРА;

14. Јуни – 9 часотПОЛАГАЊЕ на ЗАВРШЕН ИСПИТ;

21. Јуни10 часотПОЛАГАЊЕ на ИНТЕРНИТЕ ИСПИТИ по ИСТОРИЈА и БИЗНИС од ДРЖАВНАТА МАТУРА;

23. Јуни10 часотПОЛАГАЊЕ на ИНТЕРНИТЕ ИСПИТИ по ЕКОНОМИЈА, СМЕТКОВОДСТВО, ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ, ОСНОВИ НА ПРАВО, ОСНОВИ НА ЈАВНО ПРАВО, ОСНОВИ НА ПРИВАТНО ПРАВО, КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ од   ДРЖАВНАТА МАТУРА;

 

Се молат учениците и професорите да се придржуваат кон дадените термини. Сите новонастанати промени и информации ќе бидат навремено објавени.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *