Во периодот од 11-12 јуни 2023 година, во Призрен, беше одржана регионална работилница „Обезбедување квалитет за организација на учење преку работа „во рамките на проектот „Обезбедување квалитет за работа на координаторите во врска со компаниите“. 

Беа разменети добри практики меѓу директорите на училиштата, координаторите за учење преку работа и претставниците на бизнис секторот на земјите учеснички: Албанија, Косово и Македонија. сo акцент на тоа што функционира а што не во процесот на учење преку работа кај работодавач.

Предизвиците на процесот на реализација на УПР се приоритет во нашето училиште, се со цел јакнење на квалитетот и инструментите, за кои придонес на оваа конференција дадоа: Директорот м-р Тања Јовановска, координаторот за УПР м-р Сузана Станковска и претставникот на бизнис заедницата-специјалист за човечки ресурси г-ѓа Билјана Милошоска од реномираниот бизнис партнер на училиштето „Веро„, со кој соработкта и понтаму подолжува.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *