На 15.02.2024 беше реализирана посета на Централен Депозитар за Хартии од Вредност под менторство на наставник м-р Сузана Станковска. Учениците се запознаа со Централниот Депозитар како институција која: • го регистрира издавањето и преносот на хартиите од вредност во форма на електронски запис • ги запишува сопствениците на хартии од вредност; • ги порамнува трговските трансакции • врши нетрговските преноси (спроведување на договори за подарок, наследство, други судски одлуки и слично); • ја следи на финансиската состојба на неговите членки со цел управување со ризикот поврзан со можно непорамнување на трговските трансакции

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *