Filters

 

Тип на проект:

ИНТЕГРАЦИЈА НА ИМИГРАНТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ПРЕКУ ИНОВАТИВНИ ПРИСТАПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО – регистарски број 2020-1-PL01-KA229-081602_2

Статус:
Тековен
Проектот започнува со реализација во 2020 година. Во наведениот проект учевствуваат училишта од: Македонија, Турција, Романија, Полска и Италија. Главен…

From STEM TO STEAM – регистарски број 2020-1-RO-01-KA229-080074_4

Статус:
Тековен
Проектот започнува со реализација во 2020 година. Во наведениот проект учевствуваат училишта од: Македонија, Турција, Романија и Полска. Главен координатор…

Култура, Креативност, Инклузија- регистарски број 2020-1-IT02-KA227-SCH-094804

Статус:
Тековен
Проектот започна со реализација во 2020 година. Носител на проектот е Италијанско училиште со седиште во Кефалу, Сицилија. Партнери се…

Уметноста е во науката - науката е во уметноста со СТЕМ - регистарски број 2020-1-IT02-KA229-079367_2

Статус:
Тековен
Проектот е започнат со реализација во 2020 година. Во истиот учествувааат Македонија, Италија, Турција, Шпанија и Латвија. Секоја мобилност е…

Роботика и Кодирање - регистарски број 2019-LV01-КA229-060324-4

Статус:
Тековен
Проектот е започнат со реализација во 2019 година. Во истиот учествуваат Македонија, Турција, Латвија и Италија. Главен координатор е Латвиското…

Еразмус + проект Innovative eTwinners can do more

Статус:
Тековен
INNOVATIVE ETWINNERS CAN DO MOREЕРАСМУС+ ПРОЕКТ, КЛУЧНА АКЦИЈА 229, СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧИЛИШТА И оваа учебна 2019/2020 година нашето училиште…

Еразмус + проект WE ARE DIFFERENT, WE ARE EUROPE ALL TOGETHER

Статус:
Завршен
WE ARE DIFFERENT, WE ARE EUROPE ALL TOGETHER!ЕРАСМУС+ ПРОЕКТ, КЛУЧНА АКЦИЈА 2, СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧИЛИШТАВо периодот од Септември 2017…

Erasmus + проект GOT POLLUTION? BE THE SOLUTION...RECYCLE!

Статус:
Завршен
GOT POLLUTION? BE THE SOLUTION…RECYCLE! СЕПУГС Васил Антевски Дрен, од 2016 до 2018, зема учество како партнер училиште во проектот GOT…