Го променивме и поедноставивме начинот на уписи во средно образование.

Го променивме и поедноставивме начинот на уписи во средно образование.

Сега можете да го завршите целиот процес онлајн!

Со едноставно кликање на платформата ➡️ https://e-uslugi.mon.gov.mk и пополнување на потребните податоци, вашата апликација ќе биде спремна за само неколку минути.

🗣 Биди дел од модерен образовен систем

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Запишувањето во средно училиште сега е едноставно како 1, 2, 3, 4!

Запишувањето во средно училиште сега е едноставно како 1, 2, 3, 4!

✅Ја отвораш новата платформа за уписи ➡️ www.e-uslugi.mon.gov.mk

✅Ги пополнуваш податоците и ги прикачуваш потребните документи

✅Притискаш аплицирај

✅Ја печатиш потврдата која потоа треба да ја прилижиш во одбраното училиште
Бидете дел од модерен образовен систем! 📚

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Нов образовен профил во Дрен: Техничар за е-трговија и дигитален маркетинг

СЕПУГС ” Васил Антевски – Дрен ” Скопје продолжува со воспитно образовниот процес во реализација на новата образовна програма – техничар за е -трговија и дигитален маркетинг  со четиригодишно траење, која е дел од современиот  концепт во глобалниот деловен свет. Предизвиците и потребите на пазарот на труд во доменот на дигитализацијата се пред сите нас и нашите ученици кои ќе бидат дел од овој профил ќе се стекнат со сите потребни стручни знаења, вештини и компетенции за да бидат активни чинители во новото време.
Со задоволство Ви го препрачуваме да ја погледнете дигиталната анимација  на нашите ученици од втора година упатена на деветтодделенците кои ќе бидат дел од нашето училиште  – ПОГЛЕД НА УЧЕНИЦИТЕ  ЗА ИДНИТЕ СОУЧЕНИЦИ.
ВЕ ОЧЕКУВАМЕ.

Струка/Сектор: Економско – правна и трговска/Економија, право и трговија
Образовен профил/Квалификација: Техничар за е-трговија и дигитален маркетинг
Времетраење на образованието: четири години

Превземете го наставниот план

Реконструкција на прозорци

Во пресрет на новата учебна година започна реконструкција на прозорците во СЕПУГС Васил Антевски Дрен.