Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование

Почитувани ученици, почитувани родители,

Со цел оптимизирање на целокупниот процес на уписи во средните училишта во Република Северна Македонија, Министерството за образование и наука и оваа година преку дигитална услуга ќе Ви овозможи електронско аплицирање кое нема да Ви одземе повеќе од 15 тина минути.

Пријавувањето на учениците ќе се врши преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на schools.mk. Регистрација на системот нема да биде потребна и најавата ќе се врши исклучиво со корисничките на schools.mk.

Упатството за логирање/ најава во системот и пополнување на пријавата ќе биде поставено со линк на страната за логирање/најава. За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2023 година во 10.00 часот.

Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 21.06.2023 година најдоцна до 15.00 часот, после што системот ќе биде затворен за онлајн аплицирање од ученици.

Во наведениот период додека системот за аплицирање е достапен за учениците, тие ќе можат да вршат ажурирање, измени и дополнувања на своите пријави и да имаат увид во вкупниот број на поени од успехот, без поените од дипломите.

Валидација на дипломите и внесување на поени од дипломите вршат комисиите од средните училишта. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 22-ти јуни 2023 година на интернет страницата на Министерството за образование и наука www.mon.gov.mk, односно на https://e-uslugi.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот.

Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 22-ти јуни од 12.00 часот до 19.00 часот и на 23-ти јуни од 07.00 часот до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето.

Со почит
Министерство за образование и наука

 

Преземете го дописот од МОН

Интерен оглас за запишување на редовни ученици во I (прва) година за учебната 2023-2024 година

Интерен оглас за запишување на редовни ученици во I (прва) година во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен”- Скопје за учебната 2023-2024 година

Во Средното економско-правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски-Дрен”- Скопје, во учебната 2023/2024 година во I (прва) година ќе се запиша 476 ученици во 14 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за: Економско-правна и трговска струка – 476 ученици, 14 паралелки.

  • ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР- 136 ученици во 4 паралелки со четиригодишно траење со минимум 60 поени, на македонски наставен јазик.
  • ПРАВЕН ТЕХНИЧАР- 238 ученици во 7 паралелки со четиригодишно траење со минимум 60 поени, на македонски наставен јазик.
  • ТЕХНИЧАР ЗА Е-ТРГОВИЈА И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ-102 ученици во 3 паралелки со четиригодишно траење со минимум 60 поени, на македонски наставен јазик.

Преземете го конкурсот во PDF

ИМАТЕ САМО УШТЕ ЕДНА МОЖНОСТ ДА СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД НАШАТА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА, А СО ТОА И ДЕЛ ОД ИДНАТА ЕКОНОМСКА И ПРАВНА ЕЛИТА!

ИМАТЕ САМО УШТЕ ЕДНА МОЖНОСТ ДА СТАНЕТЕ ДЕЛ ОД НАШАТА ОБРАЗОВНА ИНСТИТУЦИЈА, А СО ТОА И ДЕЛ ОД ИДНАТА ЕКОНОМСКА И ПРАВНА ЕЛИТА!
ТРЕТОТО ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ е на 28.06.2022, а доставувањето на документите на 29.06.2022.
ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!