ЕРАЗМУС проект во Барселона “Емоционалната интелигенција и нејзиното влијание во образовниот процес во функција на унапредување на компетенциите на наставниот кадар и менаџментот“

ЕРАЗМУС проект во Барселона “Емоционалната интелигенција и нејзиното влијание во образовниот процес во функција на унапредување на компетенциите на наставниот кадар и менаџментот“. Размена на искуства и добри образовни практики, вмрежување со учесници од различни земји. Обука која овозможи унапредување на методи, дидактики и мапирање на ефекти за повисоки цели во образовниот процес.