Фото - галерија

СЕПУГС Васил Антевски Дрен - Низ годините

СЕПУГС Васил Антевски Дрен - 2013 година

Кадар на СЕПУГС Васил Антевски Дрен низ годините

Видео - галерија

Видео презентација по повод сто години СЕПУГС Васил Антевски Дрен