1. Наставата за прва смена започнува во 07:45 часот, а за втора смена во 13:45 часот. Часовите траат 45 минути и има еден голем одмор од 20 минути помеѓу 3. и 4. час.
 2. Користи го влезот за ученици. Влезната врата ќе биде затворена за време на часовите.
 3. Не доцни на часовите, доаѓај 5-10 минути пред почетокот на наставата. Одморот користи го рационално и внимавај да не задоцниш на четвртиот час.
 4. Не ја нарушувај планираната работа, внимавај и не зборувај за време на часот. Секогаш биди подготвен за работа и настава. Редовно носи го ученичкиот прибор и спортска опрема.
 5. Не јади, не пиј и не џвакај мастика за време на часот.
 6. Биди пример со својот изглед и однесување. На училиште не доаѓај непристојно облечен ( кратки панталони, скинати фармерки, тренерки, провидни и маички со разголени раменици, разголено деколте, не носи капа, пирс, …)
 7. Мобилниот телефон не го користи освен ако не добиеш одобрување од професорот. Телефонот, парите чувај ги кај себе.
 8. Чувај го училишниот инвентар, (секоја направена штета се наплатува од сторителот или солидарно од сите ученици во паралелката.)
  • не шкртај по клупите, столчињата, ѕидовите и вратите
  • не крши столчиња, прозорци и врати
  • не ги оштетувај проектите, постерите, штекерите и чешмите.
 1. Грижи се за хигиената во училиштето
 2. Однесувај се пристојно за време на одморите ( не трчај по ходниците и училниците).
 3. Не излегувај надвор од училишниот двор за време на настава
 4. Не ги повикувај другарите кои не се ученици во нашето училиште да доагаат за време на наставата.
 5. Почитувај ги соучениците, помогни им, биди солидарен, искрен.
 6. Не омаловажувај, не навредувај, избегнувај ги конфликтните ситуации со соучениците.
 7. Почитувај ги професорите и другите вработени во училиштето.
 8. Навремено информирај ги родителите за својата работа во училиштето и надвор од него.
 9. Извести го навремено класниот раководител за отсуствата од наставата. Ако класниот раководител е со часови во другата смена, обрати се во психолошко – педагошката служба или помошник директорот за настава.

 

ПОЧИТУВАЈ ГО КУЌНИОТ РЕД!