Интерен оглас за запишување на редовни ученици во I (прва) година за учебната 2024-2025 година

Врз основа на член 42 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија”број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008,
Прочитајте повеќе

Финални листи за упис – втор циклус 2023/24

економски техничар правен техничар
Прочитајте повеќе

Прелиминарни листи за упис – втор циклус 2023/24

економски техничар правен техничар
Прочитајте повеќе

Упис во прва година за учебната 2023/24 – Второ пријавување

Преземете го документот со информациите за уписот во прва година за учебната 2023/2024 – Второ пријавување
Прочитајте повеќе

Финални листи за упис – прв циклус 2023/24

економски техничар правен техничар техничар за е-трговија и дигитален маркетинг
Прочитајте повеќе

Прелиминарни листи за упис – прв циклус 2023/24

економски техничар правен техничар техничар за е-трговија и дигитален маркетинг
Прочитајте повеќе