СЕПУГС “Васил Антевски – Дрен” им посака добредојде на своите ученици со настан во кој учествуваа наши поранешни, сегашни и идни ученици.

✨ВАШИОТ СОН Е НАШ ПРЕДИЗВИК
СЕПУГС “Васил Антевски – Дрен” им посака добредојде на своите ученици со настан во кој учествуваа наши поранешни, сегашни и идни ученици.
‍Јована Петровска –претставник од Ученичката заедница им посака добредојде на учениците од прва година и раскажа што за неа значи училиштето и како таа ги поминува училишните денови.
Прoфесор д-р Александра Максимовска, редовен професор на Правниот факултет “Јустинијан Први”, зборуваше како нејзиниот сон станува реалност, реализиран уште од средношколските клупи како наш ученик. ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН, МЕСТОТО КАДЕ ШТО ВАШИОТ СОН МОЖЕ ДА ПОЧНЕ ДА СЕ ОСТВАРУВА, им порача Александра на нашите ученици
‍Во духот на новиот предизвик, нашиот нов профил – техничар за дигитален маркетинг и е трговија, Војдан Карапетковски, извршен директот на КАРА5 – Агенција за дигитал маркетинг и Менаџер на годината до 40 години, ги сподели своите искуства и предизвици на патот кон успехот и им порача на учениците дека се е можно доколку се сака. Тој е првиот приватен донатор кој во време на пандемија донираше таблети за социално загрозените ученици и вети дека на ученик на генерација 2022/2026 традицијата ќе ја продолжи со подарок компјутер за најдобриот.
СЕКОЈ СОН Е ВОЗМОЖЕН, ДОКОЛКУ ВЕРУВАМЕ ВО СЕБЕ, РАБОТИМЕ ПОСВЕТЕНО И УЧЕСТВУВАМЕ ВО СИТЕ НАСТАВНИ И ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ е заедничка порака од нашите гости, поранешни ученици на СЕПУГС “Васил Антевски – Дрен”.
‍‍Драги наши ученици, Ви поскауваме успешен и среќен почеток на новата учебна година
Бидете храбри, посветени и упорни во остварувањето на своите цели!
Директор
М-р Тања Јовановска

СООПШТЕНИЕ: Прв наставен ден од учебната 2022/23 година

На 01.09.2022г. – четврток – прв наставен ден од учебната 2022/23 година, наставата ќе се одвива по следниот распоред:

ПРВА година…………………………………………….9:00 часот

  • НАПОМЕНА: Учениците од ПРВА година да понесат со себе една мала слика за возниот билет од ЈСП.

ВТОРА година………………………………………… 10:00 часот

ТРЕТА и ЧЕТВРТА година………………………..11:00 часот

ВИ ПОСАКУВАМЕ УСПЕШНА и СРЕЌНА 2022/2023 учебна година!

Нов образовен профил во Дрен: Техничар за е-трговија и дигитален маркетинг

СЕПУГС ” Васил Антевски – Дрен ” Скопје продолжува со воспитно образовниот процес во реализација на новата образовна програма – техничар за е -трговија и дигитален маркетинг  со четиригодишно траење, која е дел од современиот  концепт во глобалниот деловен свет. Предизвиците и потребите на пазарот на труд во доменот на дигитализацијата се пред сите нас и нашите ученици кои ќе бидат дел од овој профил ќе се стекнат со сите потребни стручни знаења, вештини и компетенции за да бидат активни чинители во новото време.
Со задоволство Ви го препрачуваме да ја погледнете дигиталната анимација  на нашите ученици од втора година упатена на деветтодделенците кои ќе бидат дел од нашето училиште  – ПОГЛЕД НА УЧЕНИЦИТЕ  ЗА ИДНИТЕ СОУЧЕНИЦИ.
ВЕ ОЧЕКУВАМЕ.

Струка/Сектор: Економско – правна и трговска/Економија, право и трговија
Образовен профил/Квалификација: Техничар за е-трговија и дигитален маркетинг
Времетраење на образованието: четири години

Превземете го наставниот план

Одлука за прогласување на првенец на генерација за 2018-2022 година

За првенец на генерација 2018-2022 година се прогласува АНА ТРПЕСКА ученик од IV-13 паралелка. Одлуката стапува на сила од денот на донесување

Документи во прилог:

РАСПОРЕД на АКТИВНОСТИ за ПРОФЕСОРИТЕ и УЧЕНИЦИТЕ од ЧЕТВРТА ГОДИНА

19. Мај (четврток) – Последен наставен ден;

20. Мај (петок):

    1. 1030 ч. – каб.17КЛАСНИ СОВЕТИ со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО на СИТЕ ПРОФЕСОРИ ШТО ПРЕДАВААТ во IV година
    2. 1230 ч.НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ – физичко присуство и Teams
    3. 1800ч.СООПШТУВАЊЕ на УСПЕХОТ на учениците и родителите – Teams

23. и 25. Мај (понеделник и среда)ПРИЈАВУВАЊЕ на ПОПРАВНИ ИСПИТИ и ИСПИТ НА ГОДИНАТА и ПОДНЕСУВАЊЕ на ПРИГОВОРИ (ако има);

23. – 27. Мај (понеделник-петок) КОНСУЛТАТИВНА и ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА за УЧЕНИЦИТЕ УПАТЕНИ НА ПОПРАВЕН ИСПИТ или ИСПИТ НА ГОДИНАТА;

30. и 31. Мај (понеделник и вторник) – ПОЛАГАЊЕ на ИСПИТИ;

1. Јуни (среда) – 1230 ч. – НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ по одржаната испитна сесија;

4. Јуни (сабота)10 часотПОЛАГАЊЕ на екстерен ипит по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК од ДРЖАВНАТА МАТУРА;

13. Јуни – 10 часотПОЛАГАЊЕ на екстерен ипит по АНГЛИСКИ (СТРАНСКИ) ЈАЗИК / МАТЕМАТИКА од ДРЖАВНАТА МАТУРА;

14. Јуни – 9 часотПОЛАГАЊЕ на ЗАВРШЕН ИСПИТ;

21. Јуни10 часотПОЛАГАЊЕ на ИНТЕРНИТЕ ИСПИТИ по ИСТОРИЈА и БИЗНИС од ДРЖАВНАТА МАТУРА;

23. Јуни10 часотПОЛАГАЊЕ на ИНТЕРНИТЕ ИСПИТИ по ЕКОНОМИЈА, СМЕТКОВОДСТВО, ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ, ОСНОВИ НА ПРАВО, ОСНОВИ НА ЈАВНО ПРАВО, ОСНОВИ НА ПРИВАТНО ПРАВО, КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ од   ДРЖАВНАТА МАТУРА;

 

Се молат учениците и професорите да се придржуваат кон дадените термини. Сите новонастанати промени и информации ќе бидат навремено објавени.