INNOVATIVE ETWINNERS CAN DO MORE
ЕРАСМУС+ ПРОЕКТ, КЛУЧНА АКЦИЈА 229, СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧИЛИШТА

И оваа учебна 2019/2020 година нашето училиште може да се пофали со учество и реализација на проекти во рамки на Еразмус+ програмите на Европската унија. Започнувајќи од 01 септември 2019 година па се до 31 август 2021 година нашето училиште ќе биде дел од проектот “Иновативни етвинери можат повеќе“.

“Иновативни етвинери можат повеќе”. е проект наменет за поттикнување на размена на добри практики со употреба на еТвининг, веб 2.0 алатки и засилено учење на новите технологии. Проектот ќе трае 24 месеци и ќе вклучува 5 средни училишта од: Полска, Турција, Италија, Хрватска и Македонија.

Овој проект произлезе од значителното влијание на еТвининг врз развојот на наставните вештини, наставните практики и можноста за предавање на меѓу-наставни вештини.

Преку спроведувањето на проектот се очекува да се зголеми употребата на eTwinning платформата и дисеминација на еТвининг и Еразмус + проекти на европско ниво. Теоретскиот дел е ограничен само на запознавање со алатките што треба да се користат, додека практичниот дел е најзначајниот елемент на целата идеја. Главната задача не е да се учи од учебници, туку емпириски преку искуството стекнато за време на мултинационални сесии и од лекции засновани на способностите стекнати во текот на целиот процес.

Секоја средба на партнери ќе биде поделена во неколку фази: експериментирање со алатки, собирање податоци, нивна анализа со употреба на алатки за веб 2.0 и презентирање на овие резултати во голем број форми, вклучително и уметничко изразување. Сите активности се комплементарни со наставните програми на училиштата..

Учениците од земјите партнери ќе имаат шанса да го искусат светот од друга перспектива (да бидат дел од програмата за размена и да го споделат животот на нивните партнери), да ги разбијат стереотипите и да станат потолерантни и отворени за разлики. Ученците преку овој проект ќе имаат можност да го подобрат својот англиски јазик, да ги зголемат своите интереси и мотивација, да развијат меѓународно разбирање и соработка и да ги прошират своите културни хоризонти. Овој проект исто така може да им даде можност на нашите ученици да ја споредат својата култура, обичаи и знаење со врсниците кои живеат во други земји на Европа.

Главни цели кои се очекува да се постигнат преку реализацијата на овој проект се: Промовирање на позитивен став кон училиштето и образованието, Развој на иновативни стратегии и методи за решавање на проблемите, Запознавање со образовните практики на партнер земјите, Размена на најдобрите практики во образовниот процес, Развивање на ИКТ вештини на учениците и наставниците, Подобрување на компетентноста на учениците и наставниците на англиски јазик.