Гимназија, музичко училиште, фискултурно училиште… Каде планираш да се запишеш?

Гимназија, музичко училиште, фискултурно училиште… Каде планираш да се запишеш?

Одбери го училиштето кое најмногу го сакаш и пополни ја апликацијата за запишување во истото!

✅ Кликни на линкот ➡️ https://e-uslugi.mon.gov.mk

✅Креирај профил како ученик со твојот е-маил од платформата www.schools.mk

✅Пополни ги сите потребни податоци и прикачи ги потребните документи

✅Притисни АПЛИЦИРАЈ

✅Испечати ја потврдата која потоа треба да се приложи во одбраното училиште

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.

Го променивме и поедноставивме начинот на уписи во средно образование.

Го променивме и поедноставивме начинот на уписи во средно образование.

Сега можете да го завршите целиот процес онлајн!

Со едноставно кликање на платформата ➡️ https://e-uslugi.mon.gov.mk и пополнување на потребните податоци, вашата апликација ќе биде спремна за само неколку минути.

🗣 Биди дел од модерен образовен систем

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Како да ја пополните апликацијата за упис во средно училиште?

✅ Кликнете на линкот ➡️ https://e-uslugi.mon.gov.mk

✅Креирајте профил како ученик со вашиот е-маил од платформата www.schools.mk

✅Пополнете ги сите потребни податоци и прикачете ги потребните документи

✅Притиснете АПЛИЦИРАЈ

✅Испечатете ја потврдата која потоа треба да се приложи во одбраното училиште

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Да го олесниме процесот на запишување во средно училиште!

Да го олесниме процесот на запишување во средно училиште! 🎒 📚

👉 Погледни го прирачникот кој ќе ти помогне во чекорите за пополнување на онлајн апликацијата ➡️ (Линк од прирачник)

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Запишувањето во средно училиште сега е едноставно како 1, 2, 3, 4!

Запишувањето во средно училиште сега е едноставно како 1, 2, 3, 4!

✅Ја отвораш новата платформа за уписи ➡️ www.e-uslugi.mon.gov.mk

✅Ги пополнуваш податоците и ги прикачуваш потребните документи

✅Притискаш аплицирај

✅Ја печатиш потврдата која потоа треба да ја прилижиш во одбраното училиште
Бидете дел од модерен образовен систем! 📚

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Без голема припрема, сега брзо и едноставно можете да се запишете во средно образование.

Без голема припрема, сега брзо и едноставно можете да се запишете во средно образование. 📚

✅Новата платформа за онлајн уписи го скратува и олеснува целиот процес!

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Да ги надминеме административните бариери и да заштедиме време и трошоци при запишувањето во средно училиште!

📢 Да ги надминеме административните бариери и да заштедиме време и трошоци при запишувањето во средно училиште! 🎒

👉 Сега можете целиот процес да го спроведете од вашиот дом.

✅Кликнете на линкот кој води до онлајн апликацијата и пополнете ги потребните податоци.

➡️ www.e-uslugi.mon.gov.mk

Бидете дел од модерен образовен систем! 📚

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Биди дел од модерен образовен систем кој ти овозможува полесно и побрзо да се запишеш во средно училиште!

💡 🗣 Биди дел од модерен образовен систем кој ти овозможува полесно и побрзо да се запишеш во средно училиште! 📚

👉 Новата и единствена платформа за електронски уписи ќе ти заштеди време и ќе ти го поедностави процесот на запишување.

✅Кликни го линкот кој води до онлајн апликацијатa

➡️www.e-uslugi.mon.gov.mk

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Запиши се во средно училиште во 4 чекори!

📢 Запиши се во средно училиште во 4 чекори! 🧑‍💻

✅Кликни го линкот кој води до онлајн апликацијата

➡️www.e-uslugi.mon.gov.mk

✅Пополни ги потребните податоци и прикачи ги потребните документи

✅Притисни аплицирај

✅Испечати ја потврдата која треба да ја приложиш во одбраното училиште
Новата и единствена платформа за електронско запишување ученици во средните училишта овозможува едноставни и брзи уписи.

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Запиши се во средно училиште брзо и едноставно и стани дел од модерен образовен систем!

📢 Запиши се во средно училиште брзо и едноставно и стани дел од модерен образовен систем!

👉 Новата и единствена платформа за електронско запишување ученици во средните училишта овозможува запишување во само 4 чекори.

✅Кликни на линкот кој води до онлајн апликацијата

➡️www.e-uslugi.mon.gov.mk

✅Пополни ги потребните податоци и прикачи ги потребните документи

✅Притисни аплицирај

✅Испечати ја потврдата која треба да ја приложиш во одбраното училиште

 

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.