Filters

2 проекти found

Тип на проект:

Еразмус + проект WE ARE DIFFERENT, WE ARE EUROPE ALL TOGETHER

Статус:
Завршен
WE ARE DIFFERENT, WE ARE EUROPE ALL TOGETHER!ЕРАСМУС+ ПРОЕКТ, КЛУЧНА АКЦИЈА 2, СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧИЛИШТАВо периодот од Септември 2017…

Erasmus + проект GOT POLLUTION? BE THE SOLUTION...RECYCLE!

Статус:
Завршен
GOT POLLUTION? BE THE SOLUTION…RECYCLE! СЕПУГС Васил Антевски Дрен, од 2016 до 2018, зема учество како партнер училиште во проектот GOT…